Här kan du ladda ner våra certifikat.

Vi är IP-certifierade!

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram som omfattar det grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet med produktsäkerheten för konsumenten i centrum. Certifikatet garanterar att vi har en kvalitetssäkrad produktion.

VI ÄR MSC-CERTIFIERADE!

MSC är en internationell icke vinstdrivande organisation som främjar hållbart fiske.

VI ÄR ASC-CERTIFIERADE!

ASC är en internationell icke vinstdrivande organisation som främjar hållbart odlat fiske.